• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo

Điều chỉnh giá VC HQ chỉ từ 190K/kg từ ngày 17/4/2024

17-04-2024

Thông báo từ 17/4/2024 tỉ giá won xuống 19.5 và giá VC Hàn Quốc - Việt Nam được điều chỉnh giảm chỉ từ 190K/kg áp dụng với các kiện hàng có quá trình VC từ HQ về VN từ ngày 17/4/2024, cụ thể như sau:

Bảng giá vận chuyển HQ - cập nhật ngày 16/04/2024, áp dụng đối với các kiện hàng có QTVC từ ngày 17/04/2024 từ HQ - VN

Giá vận chuyển HQ - VN
Khối lượng Hà Nội  Sài Gòn
0 - 1 kg 210.000/kg 220.000/kg
1 - 3 kg 205.000/kg 215.000/kg
3 - 20 kg 195.000/kg 205.000/kg
> 20 kg 190.000/kg 200.000/kg

Chuyển chậm >10kg

(30-35 ngày)

95.000/kg 105.000/kg

Trân trọng thông báo,

NhapHang247.com

Bình luận
Tạo đơn hàng nhanh
Đặt hàng TRUNG QUỐC Hoặc Cài đặt công cụ đặt hàng
Tỷ giá hiện tại:
Trung Quốc: 3,625.00
Bài viết