THÔNG BÁO: Do tình hình cấm biên, nên thời gian tới giá vận chuyển sẽ tăng 7k đối với hàng về kho HN và 5k với hàng về kho HCM (thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 13/03/2019).
Trân trọng!
Đặt hàng từ Taobao.com
Đặt hàng từ 1688.com
Đặt hàng từ Hàn Quốc