THÔNG BÁO: Ngày 16/01/2019 NH247 tổ chức tiệc tất niên vì vậy các cơ sở ở Hà Nội sẽ nghỉ sớm hơn so với quy định:
- Đối với cơ sở Minh Khai: Nghỉ từ 15h00p
- Các cơ sở khác: Nghỉ từ 16h00p
Riêng các cơ cở tại Hồ Chí Minh vẫn làm việc bình thường.
Cảm ơn Quý Khách!
Đặt hàng từ Taobao.com
Đặt hàng từ 1688.com
Đặt hàng từ Hàn Quốc