• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo
Thông báo: Điều chỉnh giá VC HQ chỉ từ 200K/kg từ ngày 8/3/2023
Thông báo từ 8/3/2023 giá VC Hàn Quốc - Việt Nam được điều chỉnh giảm mạnh chỉ từ 200K/kg áp dụng với các kiện hàng...
Điều chỉnh giá VC ngày 15/11
Thông báo từ 16/11/2022 giá VC giảm 2K/kg ở cả 2 miền áp dụng đối với các kiện hàng có QTVC từ ngày 16/11/2022 từ BT -...
Điều chỉnh bảng phí dịch vụ
Nhập Hàng 247 thông báo điều chỉnh bảng giá dịch vụ từ ngày 05/08/2022 với mức phí mới chỉ từ 0.5% cho mỗi đơn hàng. Cụ...
TẠO ĐƠN HÀNG NHANH
Đặt hàng Trung Quốc Đặt hàng Hàn Quốc Hoặc Cài đặt công cụ đặt hàng
TỶ GIÁ HIỆN TẠI:
Trung Quốc: 3,590.00 Hàn Quốc: 19.50
BÀI VIẾT