• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo
Điều chỉnh giá VC ngày 2/4/2023
Thông báo từ 2/4/2023 giá VC giảm 2K/kg với các kiện hàng về HN và 3K/kg với các kiện hàng về SG đối với...
Thông báo: Điều chỉnh giá VC HQ chỉ từ 200K/kg từ ngày 8/3/2023
Thông báo từ 8/3/2023 giá VC Hàn Quốc - Việt Nam được điều chỉnh giảm mạnh chỉ từ 200K/kg áp dụng với các kiện hàng...
Điều chỉnh bảng phí dịch vụ
Nhập Hàng 247 thông báo điều chỉnh bảng giá dịch vụ từ ngày 05/08/2022 với mức phí mới chỉ từ 0.5% cho mỗi đơn hàng. Cụ...