• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo

Hải quan Lạng Sơn: Chung tay gỡ vướng cho doanh nghiệp kinh doanh kho bãi

22-05-2024

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh kho bãi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cục Hải quan Lạng Sơn đã chủ động gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp. Qua các buổi trao đổi, gặp gỡ, doanh nghiệp đánh giá cao sự tích cực của cơ quan Hải quan nói chung và Cục Hải quan Lạng Sơn nói riêng trong việc giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

 

Hiện trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Lạng Sơn có 21 địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu  tại 4 cửa khẩu; 3 kho ngoại quan hoạt động tại cửa khẩu Cốc Nam và cửa khẩu Chi Ma; 2 kho hàng bưu chính, chuyển phát nhanh và 2 cửa hàng miễn thuế tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; 2 địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình thuộc Công ty TNHH Bảo Long và Nhà máy xi măng Đồng Bành; tại cửa khẩu Chi Ma có 8 địa điểm, cửa khẩu Tân Thanh có 7 địa điểm, cửa khẩu Cốc Nam có 4 địa điểm, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có 2 địa điểm. Tuy nhiên, hệ thống tường rào, camera giám sát, phần mềm quản lý... tại hầu hết các kho bãi vẫn còn nhiều hạn chế như: doanh nghiệp chưa thực hiện nhập dữ liệu đầy đủ vào phần mềm quản lý của doanh nghiệp; đường dẫn kết nối từ camera từ kho bãi với cơ quan Hải quan không đồng bộ, tường rào tại các kho bãi, địa điểm đầu tư xây dựng không đồng bộ... đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý hải quan.

Đồng thời trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, công tác đối ngoại, việc phân luồng, điều tiết phương tiện, hạ tầng cửa khẩu, nền tảng cửa khẩu số, số hoá hoạt động kinh doanh, quản lý xe khách trong cửa khẩu, việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, công tác đầu mối phối hợp tại cửa khẩu…

Trước tình hình đó, cục Hải quan nghiên cứu, sửa đổi một số quy định của hải quan trong hoạt động quản lý, giám sát kho bãi tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi. Ngoài ra, Cục Hải quan Lạng Sơn đề nghị các DN duy trì và đáp ứng các quy định về điều kiện hoạt động, kinh doanh miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Phối hợp chặt chẽ với các chi cục hải quan cửa khẩu trong triển khai quản lý công tác giám sát, thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo ngay có vướng mắc, sự cố để kịp thời có biện pháp xử lý, hướng dẫn.

 
Bình luận
Tạo đơn hàng nhanh
Đặt hàng TRUNG QUỐC Hoặc Cài đặt công cụ đặt hàng
Tỷ giá hiện tại:
Trung Quốc: 3,625.00
Bài viết