• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo
Quảng cáo trên điện thoại di động

Quảng cáo trên điện thoại di động

03-10-2015

Nền tảng của Google AdWords giúp nhà quảng cáo tiếp cận mọi người tại các thời điểm quan trọng, trên tất cả các thiết bị. Do đó, chiến dịch luôn được nhắm mục tiêu đến tất cả thiết bị có khả năng tối ưu hóa cho di động và hoàn cảnh của người dùng, chẳng hạn như vị trí và thời gian trong ngày. Quảng cáo trên điện thoại di động yêu cầu giá thầu được điều chỉnh, văn bản quảng cáo, đồng thời những thứ nguyên này có thể được quản lý trong một chiến dịch.

1. Cài đặt

Với chiến dịch nâng cao, nhà quảng cáo hoàn toàn kiểm soát giá thầu trên thiết bị di động. Giá thầu trên thiết bị di động được đặt ở cấp chiến dịch và cấp nhóm quảng cáo. Mặc dù cũng có thể đặt giá thầu ở cấp từ khóa, giá thầu trên thiết bị di động sẽ áp dụng cho tất cả từ khóa trong chiến dịch.

Mẹo hàng đầu Vì trang kết quả tìm kiếm trên điện thoại di động chỉ có 2 vị trí quảng cáo hàng đầu, hãy đảm bảo bạn đặt giá thầu cạnh tranh cho thiết bị di động.

2. Quảng cáo được ưu tiên trên thiết bị di động

Quảng cáo được nhắm mục tiêu đến thiết bị di động tập trung vào hoàn cảnh khác của người dùng và yêu cầu thông báo được điều chỉnh. Trong chiến dịch, nhà quảng cáo có thể cho biết quảng cáo nào được ưu tiên cho thiết bị di động. Trong các quảng cáo này, văn bản, URL và liên kết trang web có thể được thay đổi cho phù hợp.

Mẹo hàng đầu Điều chỉnh văn bản cho thiết bị di động với lời gọi hành động có liên quan hơn cho người dùng khi di chuyển.


 


 

3. Tiện ích mở rộng cụ thể trên thiết bị di động

Để cung cấp cho người dùng tất cả thông tin có liên quan trong quảng cáo của bạn, bạn có thể hiển thị thêm thông tin ngoài văn bản. Để làm nổi bật công cụ định vị cửa hàng hoặc các ưu đãi tại cửa hàng của bạn cho người dùng di động hay sử dụng số cụ thể cho những người trên điện thoại di động, bạn có thể tạo liên kết trang web và tiện ích mở rộng cuộc gọi cụ thể trên thiết bị di động.

• Liên kết trang web: Với liên kết trang web, bạn có thể thêm các liên kết khác bên dưới văn bản quảng cáo hướng đến các trang khác nhau trên trang web của bạn. Đối với người dùng di động, liên kết trang web có thông tin liên hệ, hướng dẫn và phiếu mua hàng đặc biệt tại cửa hàng có thể có liên quan hơn đến người dùng trên máy tính để bàn.

• Nhấp để gọi: Bạn có thể thêm số điện thoại của mình, số này sẽ được hiển thị bên dưới văn bản quảng cáo. Số điện thoại này có thể được nhấp khi tạo cuộc gọi trực tiếp từ khách hàng tiềm năng đủ điều kiện. Nếu bạn muốn hạn chế quảng cáo để chỉ gọi, bạn có thể điều chỉnh cài đặt để chỉ số điện thoại trong quảng cáo có thể nhấp được. Giá cho một nhấp chuột vào số điện thoại giống với CPC của quảng cáo.

• Tiện ích mở rộng vị trí: Ngoài số điện thoại và liên kết trang web, bạn còn có thể thêm vị trí cửa hàng vào văn bản quảng cáo. Bạn có thể tăng giá thầu cho người dùng gần với vị trí thực tế của bạn. Điều này có thể đặc biệt hữu ích để khuyến khích người dùng di động đến cửa hàng của bạn nếu họ đang ở trong khu vực này.

Mẹo hàng đầu Sử dụng lập lịch tiện ích mở rộng để hiển thị đúng tiện ích mở rộng vào đúng thời điểm. Ví dụ: Nhấp để gọi trong giờ làm việc và liên kết trang web khi văn phòng đóng cửa.

4. Chuyển đổi trên thiết bị di động

Để làm cho giá trị của quảng cáo trên điện thoại di động có thể đo lường, bạn có thể theo dõi hành vi cụ thể của người dùng di động. Nhấp để gọi, công cụ định vị cửa hàng và tiện ích mở rộng phiếu mua hàng đều có thể được theo dõi dưới dạng chuyển đổi. Nếu bạn xác định giá trị của các hành động này, bạn có thể xác định ROI của quảng cáo trên điện thoại di động.

Bạn có thể bật Chuyển đổi cuộc gọi điện thoại trong tab tiện ích mở rộng quảng cáo. Khi tạo Tiện ích mở rộng cuộc gọi, cài đặt bắt buộc (được chọn trước ở các quốc gia khả dụng) là:

1. Hiển thị quảng cáo của tôi với số chuyển tiếp Google 2. Báo cáo chuyển đổi cuộc gọi điện thoại - Sau đó, bạn sẽ có tùy chọn

để xác định thời lượng tối thiểu của cuộc gọi bằng giây mà bạn muốn xem là chuyển đổi.

Khi loại chuyển đổi này đã được bật, bạn có thể tìm số liệu bổ sung trong báo cáo AdWords dưới: Tùy chỉnh cột > Chuyển đổi > Thêm chuyển đổi cuộc gọi điện thoại.

 

 
Bình luận
Tạo đơn hàng nhanh
Đặt hàng TRUNG QUỐC Hoặc Cài đặt công cụ đặt hàng
Tỷ giá hiện tại:
Trung Quốc: 3,625.00
Bài viết