• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo
Thống kê và chuyển đổi

Thống kê và chuyển đổi

04-10-2015

 

Khi chiến dịch AdWords của khách hàng bắt đầu và chạy, điều quan trọng là thường xuyên theo dõi dữ liệu được cung cấp về cách quảng cáo đang hoạt động. Phân tích các số liệu này sẽ cho phép bạn tối ưu hóa chiến dịch của họ và tăng hiệu suất.

1. Chỉ báo hiệu suất

Các chỉ báo dưới đây cho phép bạn phân tích hiệu suất của chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa.

Nhấp chuột: Số nhấp chuột vào quảng cáo đưa người dùng đến trang web.

Hiển thị: Tần suất quảng cáo được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm.

Tỷ lệ nhấp (CTR): Số nhấp chuột quảng cáo nhận được chia cho số lần quảng cáo được hiển thị (số lần hiển thị). Tỷ lệ nhấp tùy thuộc vào vị trí của quảng cáo, cũng như hiệu quả tổng thể của quảng cáo. Quảng cáo càng có liên quan đến tìm kiếm của người dùng, tỷ lệ nhấp của quảng cáo sẽ càng cao.

Giá mỗi nhấp chuột (CPC) trung bình: Tổng chi phí của nhấp chuột chia cho tổng số nhấp chuột. Điều này cho biết số tiền trung bình bị tính phí cho một nhấp chuột vào quảng cáo. CPC trung bình không thể vượt quá CPC t.đa.

CPC tối đa: Số tiền tối đa mà khách hàng sẵn sàng trả cho một nhấp chuột vào quảng cáo của họ.

Chi phí: Tổng số tất cả CPC thực tế.

Vị trí trung bình: Xếp hạng trung bình mà quảng cáo của khách hàng đạt được trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Ví dụ: vị trí 2,3 nghĩa là trung bình, quảng cáo được hiển thị ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba.

Để cải thiện vị trí của quảng cáo, hãy tăng giá thầu CPC t.đa hoặc tỷ lệ nhấp bằng cách cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo.

Tất cả các chỉ báo hiệu suất này có sẵn ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa.

Mẹo hàng đầu Xem xét khoảng thời gian mà bạn phân tích thống kê chiến dịch. Luôn chọn khoảng thời gian đủ dài để đại diện cho hoạt động bạn muốn đo lường.

Có thể tải xuống các báo cáo hiệu suất này bằng các định dạng, chẳng hạn như .csv, .pdf, .xml, v.v...

Bạn cũng có thể lập lịch gửi email các báo cáo này mỗi ngày, mỗi Thứ Hai hoặc vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.

 


 

2. Thiết lập theo dõi chuyển đổi

Chuyển đổi là hành động được thực hiện trên trang web của khách hàng mà chúng được xem là có giá trị. Chuyển đổi này có thể là hoàn tất biểu mẫu, tải xuống tệp hoặc bán hàng trong trường hợp trang web thương mại điện tử.

Để tìm hiểu chiến dịch và từ khóa nào dẫn đến chuyển đổi trên trang web của khách hàng, bạn cần phải thiết lập Theo dõi chuyển đổi. Bạn có thể thiết lập một số trường hợp của Theo dõi chuyển đổi để theo dõi một số loại hành động trên trang web của khách hàng.

Chuyển đến Công cụ & phân tích> Chuyển đổi

Thực hiện theo các bước được nêu. Sau đó, bạn sẽ nhận được mã chuyển đổi. Hãy để quản trị viên web dán đoạn mã này vào mã tổng thể trên trang bạn muốn theo dõi.

3. Chỉ báo khả năng sinh lời

Khi Theo dõi chuyển đổi đã được thiết lập, chỉ báo thống kê mới sẽ có sẵn trong tài khoản AdWords. Các chỉ báo này thêm thứ nguyên có khả năng sinh lời vào báo cáo và cho phép bạn tối ưu hóa các chiến dịch hơn nữa.

Chuyển đổi: Số lượng chuyển đổi đạt được trên trang web của khách hàng sau khi nhấp vào quảng cáo.

Tỷ lệ chuyển đổi: Số lượng chuyển đổi chia cho số nhấp chuột vào quảng cáo.

Giá mỗi chuyển đổi: Số chuyển đổi đạt được chia cho chi phí của chiến dịch. Điều này cho bạn biết chi phí là bao nhiêu để đạt được chuyển đổi với chiến dịch này.

Mẹo hàng đầu Nếu bạn muốn theo dõi việc hoàn tất biểu mẫu liên hệ hoặc bán hàng, bạn phải cài đặt mã chuyển đổi trên trang sau biểu mẫu liên hệ hoặc giỏ hàng, không cài đặt trên chính trang biểu mẫu hoặc giỏ hàng đó, vì mọi người không thể hoàn tất hành động.

Mẹo hàng đầu Nếu bạn không thấy các cột cho chuyển đổi, tỷ lệ nhấp, v.v..., hãy nhấp vào nút để tùy chỉnh cách máy tính bảng của bạn hiển thị.

Việc theo dõi chiến dịch cho phép bạn tối ưu hóa hiệu suất của chúng theo kết quả thống kê thu được. Đừng quên phân tích số liệu của bạn qua các khoảng thời gian đủ.

Tham khảo thêm:

Bình luận
Tạo đơn hàng nhanh
Đặt hàng TRUNG QUỐC Hoặc Cài đặt công cụ đặt hàng
Tỷ giá hiện tại:
Trung Quốc: 3,500.00
Bài viết