• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo

Xuất nhập khẩu đạt hơn 2 tỷ USD/ngày trong nửa cuối tháng 1

06-03-2024

Theo Tổng cục Hải quan tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 1/2024 (16-31/1/2024) đạt 35,33 tỷ USD (tương đương bình quân hơn 2 tỷ USD/ngày).

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 1 tăng tới 18,6% (tương ứng tăng 5,54 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 1/2024 (gọi tắt là kỳ trước).

Kết quả đạt được trong kỳ 2 tháng 1/2024 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng đầu tiên của năm 2024 đạt 65,43 tỷ USD, tăng 40,3% (tương ứng tăng 18,79 tỷ USD) so với tháng 1/2023.

Trong kỳ 2 tháng 1, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,27 tỷ USD. Tính chung trong tháng đầu tiên của năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,63 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kỳ 2 tháng 1 đạt 19,3 tỷ USD, tăng 27,9% (tương ứng tăng 4,22 tỷ USD) so với kỳ trước. Chiều ngược lại, nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 1/2024 đạt 16,03 tỷ USD, tăng 9% (tương ứng tăng 1,33 tỷ USD) so với kỳ trước.

Tính chung tháng 1, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 30,9 tỷ USD, tăng 34,4% (tương ứng tăng 7,91 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

 
Bình luận
Tạo đơn hàng nhanh
Đặt hàng TRUNG QUỐC Hoặc Cài đặt công cụ đặt hàng
Tỷ giá hiện tại:
Trung Quốc: 3,625.00
Bài viết