• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo

Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu cao kỷ lục từ trước đến nay

29-03-2024

2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 59,21 tỷ USD, tăng tới 19% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu đạt được trong 2 tháng đầu năm 2024 cũng là con số cao nhất cùng kỳ từ trước đến nay.

Đáng chú ý, trong 10 năm gần đây (2015-2024), chỉ có 2 năm kim ngạch xuất khẩu đạt mức hơn 50 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm. Năm trước đạt kết quả này là 2022 với 55,24 tỷ USD.

Trong 10 năm gần đây, 2 năm có kim ngạch đạt hơn 40 tỷ USD (năm 2023 đạt 49,76 tỷ USD và năm 2021 đạt 48,82 tỷ USD); các năm con lại đạt trên 20 tỷ USD đến dưới 40 tỷ USD.

Xét về kim ngạch tăng trưởng, năm 2024 có kim ngạch tăng nhiều nhất so với cùng kỳ năm trước (tăng 9,45 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước); tiếp đến là năm 2021 tăng 9,43 tỷ USD; năm 2018 tăng 7,08 tỷ USD…

Hầu hết các năm gần đây đều có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương trong 2 tháng đầu năm, chỉ có 1 năm duy nhất kim ngạch giảm là năm 2023 (giảm 5,48 tỷ USD so với cùng kỳ 2022).

 
Bình luận
Tạo đơn hàng nhanh
Đặt hàng TRUNG QUỐC Hoặc Cài đặt công cụ đặt hàng
Tỷ giá hiện tại:
Trung Quốc: 3,610.00
Bài viết