• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo

Hải quan Lạng Sơn đẩy mạnh giám sát hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu đường bộ

22-05-2024

Để đảm bảo thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử theo đúng quy định, Cục Hải quan Lạng Sơn yêu cầu các chi cục hải quan cửa khẩu nâng cao hiệu quả công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa qua cửa khẩu đường bộ.

Qua quá trình rà soát việc khai báo thông tin trước đối với phương tiện vận tải nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu; việc cập nhật, xử lý trên hệ thống giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu, Cục Hải quan Lạng Sơn đã tích cực hướng dẫn doanh nghiệp khai báo, kiểm soát phương tiện vận tải trước khi vào cửa khẩu; giám sát đối với phương tiện vận tải Trung Quốc chở hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo hướng dẫn.

Để đảm bảo thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo đúng quy định, Cục Hải quan Lạng Sơn yêu cầu các chi cục chấn chỉnh, khắc phục, rà soát các trường hợp tương tự đối với các sai sót, hạn chế về việc khai báo Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử theo công văn số 119/TCHQ-GSQL và công văn 1790/TCHQ-GSQL; tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt trong đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo về khai báo thông tin trước khi hàng hóa đến cửa khẩu biên giới đường bộ.

Đồng thời , Cục Hải quan Lạng Sơn  tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp nhập khẩu qua địa bàn; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý; các chủ hàng phí Trung Quốc thực hiện đúng quy định về khai báo thông tin trước đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi vào cửa khẩu theo các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

 
Bình luận
Tạo đơn hàng nhanh
Đặt hàng TRUNG QUỐC Hoặc Cài đặt công cụ đặt hàng
Tỷ giá hiện tại:
Trung Quốc: 3,625.00
Bài viết