• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo

Thay đổi thông tin thanh toán

04-06-2024
Nhập Hàng 247 xin thông báo thay đổi thông tin tài khoản như sau:
Tài khoản hiện tại:
STK: 199003888
ACB - Chi nhánh PGD Hoàng Hoa Thám
Chủ tài khoản: NGUYEN THI THAO
 
Tài khoản mới:
STK: 199005888
ACB - Chi nhánh PGD Hoàng Hoa Thám
Chủ tài khoản: NGUYEN PHUONG THAO

Trân trọng thông báo!
Bình luận
Tạo đơn hàng nhanh
Đặt hàng TRUNG QUỐC Hoặc Cài đặt công cụ đặt hàng
Tỷ giá hiện tại:
Trung Quốc: 3,625.00
Bài viết