• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
 • Tìm Nguồn Hàng
 • Bài Học Kinh Doanh
 • Xu Hướng Thị Trường
 • Marketing Online
  • Quảng Cáo Facebook
  • Quảng Cáo Google
 • Thông Báo

Hải quan Quảng Ninh tiến hành nhiều giải pháp thông minh để tăng cường xuất nhập khẩu

09-07-2024

Thúc đẩy xuất nhập khẩu qua địa bàn là một trong các nhiệm vụ chính của hải quan Quảng Ninh đề ra trong năm nay 

Kế hoạch của Cục Hải quan Quảng Ninh xây dựng gồm 2 nhóm nhiệm vụ chính và 6 nhiệm vụ cụ thể cơ quan Hải quan tập trung triển khai trong thời gian tới nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu qua địa bàn. Cụ thể:

 • Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động xuất nhập khẩu

 • Áp dụng cơ chế một cửa quốc gia cho tất cả các thủ tục liên quan đến hàng hóa xuất nhập cảnh,quá cảnh,.. 

 • Cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành

 • Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, cảng biển; tăng cường kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng như hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, hàng hóa thuộc chính sách quản lý chuyên ngành, hàng hóa có nguy cơ vi phạm chính sách quản lý hải quan về xuất xứ, phân loại, trị giá, sở hữu trí tuệ…

 • Nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy xuất nhập khẩu qua địa bàn.

 • Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách.

Hải quan Quảng Ninh quyết tâm nỗ lực thực hiện đạt được các nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu trên địa bàn một cách sớm và hoàn thiện nhất

 
Bình luận
Tạo đơn hàng nhanh
Đặt hàng TRUNG QUỐC Hoặc Cài đặt công cụ đặt hàng
Tỷ giá hiện tại:
Trung Quốc: 3,625.00
Bài viết