• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo
Google Adwords Toàn Tập - Phần 1/16 - Cài Đặt

Google Adwords Toàn Tập - Phần 1/16 - Cài Đặt

29-08-2015

Cài Đặt Chiến Dịch

Nhắm mục tiêu chiến dịch của khách hàng là một bước quan trọng để
đảm bảo thành công của quảng cáo AdWords của họ. Lợi ích độc đáo
của mỗi cài đặt nhắm mục tiêu có thể giúp giành được nhiều khách
hàng tiềm năng hơn cho khách hàng của bạn.
1. Mạng và thiết bị
Chọn mạng
Sử dụng cài đặt chiến dịch để chọn những mạng mà quảng cáo của
khách hàng sẽ chạy. Quảng cáo có thể hiển thị cho khách hàng tiềm      

năng trên Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị của Google.
• Mạng tìm kiếm của Google là một nhóm các trang web có liên quan
đến tìm kiếm, nơi quảng cáo của bạn có thể xuất hiện, bao gồm trang
Google tìm kiếm và các trang web đối tác tìm kiếm.
• Mạng hiển thị của Google là một tập hợp các trang web đối tác và các
trang web cụ thể của Google hiển thị quảng cáo AdWords.
Chọn thiết bị
Với AdWords, quảng cáo của khách hàng của bạn có thể xuất hiện cho
mọi người trên nhiều thiết bị. Bạn có thể điều chỉnh giá thầu và hiển thị
quảng cáo cho người dùng dựa trên vị trí, thiết bị và thời gian trong ngày
của họ.
Mẹo hàng đầu
Tách riêng chiến dịch Tìm kiếm và chiến dịch Hiển thị của khách
hàng bằng cách tạo chiến dịch cụ thể cho từng mạng. Vì chiến lược
quảng cáo sẽ khác nhau đối với Tìm kiếm và Hiển thị, nên cài đặt
chiến dịch cũng sẽ khác nhau.
2. Nhắm mục tiêu theo địa lý
Cài đặt Vị trí được nhắm mục tiêu sẽ xác định vị trí địa lý mà quảng cáo
của khách hàng sẽ chạy. Bạn có thể chọn nhắm mục tiêu quảng cáo

Bình luận
Tạo đơn hàng nhanh
Đặt hàng TRUNG QUỐC Hoặc Cài đặt công cụ đặt hàng
Tỷ giá hiện tại:
Trung Quốc: 3,625.00
Bài viết