• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo
Mục tiêu hiển thị quảng cáo google adword

Mục tiêu hiển thị quảng cáo google adword

05-10-2015

Khi chiến dịch hiển thị đã được thiết lập, đây là thời điểm để tinh chỉnh chiến lược nhắm mục tiêu quảng cáo. Nhắm mục tiêu chiến dịch của khách hàng ở cấp nhóm quảng cáo thông qua tab Hiển thị cho phép bạn tiếp cận người dùng khác nhau với quảng cáo có liên quan đến sở thích của họ.

 

1. Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh

Trong chiến dịch hiển thị, nhắm mục tiêu sử dụng từ khóa được gọi là nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh. Với nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh, AdWords sẽ tự động chọn trang web từ Mạng hiển thị có liên quan đến từ khóa. Sau đó, quảng cáo của khách hàng sẽ được hiển thị bên cạnh nội dung có liên quan trên các trang của trang web đã chọn.

Khi thêm từ khóa, hãy sử dụng nút Tìm từ khóa được kết hợp để nhận đề xuất cho các từ khóa khác để thêm vào danh sách của bạn.

Mẹo hàng đầu: Từ khóa của chiến dịch hiển thị tự động là đối sánh rộng, vì vậy, bạn cần phải thay đổi các từ khóa đó cho mục đích nhắm mục tiêu. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên có từ 30 đến 50 từ khóa cho mỗi nhóm quảng cáo.

2. Nhắm mục tiêu theo vị trí

Với nhắm mục tiêu theo vị trí, bạn có thể chọn các trang web cụ thể trên Mạng hiển thị của Google nơi bạn muốn thấy quảng cáo của khách hàng hiển thị. Thêm trực tiếp danh sách trang web bằng cách nhấp vào Thêm nhiều vị trí cùng một lúc.

Để nhận đề xuất về việc chọn hiển thị quảng cáo của khách hàng trên những trang web nào, hãy sử dụng công cụ chọn vị trí.

Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và thêm những vị trí mà bạn cảm thấy có liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ bạn cung cấp.

Mẹo hàng đầu; Khám phá Công cụ lập kế hoạch hiển thị, nằm trong tab Công cụ & phân tích, để có ước tính hiển thị và thống kê chi phí nhằm giúp bạn lập kế hoạch chiến dịch Hiển thị của khách hàng.

 


 

4. Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Với chiến dịch hiển thị, bạn cũng có thể tiếp cận người dùng dựa trên tiểu sử nhân khẩu học của họ. Bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên độ tuổi hoặc giới tính của người dùng hay kết hợp cả hai tùy chọn. Cũng có thể sử dụng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học để ngăn chặn quảng cáo của khách hàng xuất hiện cho những người có độ tuổi hoặc giới tính cụ thể. Điều này giúp chiến dịch của khách hàng tiếp cận đối tượng mục tiêu chính xác cho sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

5. Danh mục sở thích

Sử dụng danh mục sở thích để hiển thị quảng cáo của khách hàng cho khách hàng có sở thích liên quan đến doanh nghiệp của họ. Với danh mục sở thích, quảng cáo của khách hàng sẽ có thể tiếp cận mọi người ngay cả khi họ đang ở trên trang web có thể không có liên quan đến danh mục sở thích theo ngữ cảnh.

3. Nhắm mục tiêu theo chủ đề

Nhắm mục tiêu theo chủ đề cho phép tự động chọn trang web từ Mạng hiển thị của Google về chủ đề cụ thể. Chọn những chủ đề có thể làm cho đối tượng mục tiêu của khách hàng quan tâm. Hãy nhớ rằng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh hiện cung cấp dữ liệu cấp từ khóa để có thông tin chi tiết được tinh chỉnh nhiều hơn và tối ưu hóa.

Mẹo hàng đầu: Để nhắm mục tiêu tốt nhất khách hàng của bạn trong khi họ đang lướt trên Mạng hiển thị, hãy suy nghĩ về những chủ đề nào sẽ bổ sung cho sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động của khách hàng.

6. Nhắm mục tiêu theo địa lý và ngôn ngữ

Bằng cách sử dụng nhắm mục tiêu theo địa lý, bạn có thể mở rộng phạm vi tiếp cận của quảng cáo của khách hàng hoặc thu hẹp phạm vi tiếp cận để tiếp cận đối tượng ở vị trí cụ thể. Với nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ, quảng cáo của khách hàng sẽ xuất hiện cho người dùng có tùy chọn ngôn ngữ khớp với ngôn ngữ bạn đã chọn.

Mẹo hàng đầu: Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học đặc biệt hiệu quả khi sử dụng để tinh chỉnh một loại nhắm mục tiêu khác. Ví dụ: kết hợp nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học với nhắm mục tiêu theo chủ đề có nghĩa là quảng cáo của khách hàng sẽ tiếp cận đúng kiểu đối tượng quan tâm.

Mẹo hàng đầu: Bạn có thể điều chỉnh giá thầu trên các danh mục riêng biệt dựa trên mức độ liên quan của quảng cáo đối với mọi người trong danh mục đó, vì vậy, quảng cáo của khách hàng trở nên được nhắm mục tiêu nhiều hơn.

Mẹo hàng đầu: Sử dụng kết hợp nhắm mục tiêu theo địa lý và nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ làm cho quảng cáo của khách hàng chính xác hơn, đồng thời cung cấp cho khách hàng cơ hội lớn hơn trong việc tiếp cận đúng đối tượng.

 

Bình luận
Tạo đơn hàng nhanh
Đặt hàng TRUNG QUỐC Hoặc Cài đặt công cụ đặt hàng
Tỷ giá hiện tại:
Trung Quốc: 3,625.00
Bài viết