• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo
Xuất khẩu chính ngạch - Xu thế không thể khác

Xuất khẩu chính ngạch - Xu thế không thể khác

26-04-2023

Hiện nay, rau quả xuất khẩu sang Trung Quốc có tới 60 - 70% là xuất khẩu tiểu ngạch. Tuy nhiên, gần đây Trung Quốc dựng lên những rào cản mới cho nhập khẩu tiểu ngạch ngang bằng với chính ngạch đã cho thấy, hàng nông thủy sản không còn nhiều cơ hội đi tiểu ngạch như trước đây. Đây chính là cơ hội cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam từng bước chuyển hướng thích ứng.