• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo
Xuất khẩu rau quả đạt trên 1.8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2023

Xuất khẩu rau quả đạt trên 1.8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2023

01-06-2023

Trong 5 tháng năm 2023, xuất khẩu rau quả đạt trên 1,8 tỷ USD, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước.