• Kinh Nghiệm Nhập Hàng
  • Tìm Nguồn Hàng
  • Bài Học Kinh Doanh
  • Xu Hướng Thị Trường
  • Marketing Online
    • Quảng Cáo Facebook
    • Quảng Cáo Google
  • Thông Báo
Cửa khẩu Lạng Sơn: Tích cực cảnh báo tình trạng thông quan qua cửa khẩu!

Cửa khẩu Lạng Sơn: Tích cực cảnh báo tình trạng thông quan qua cửa khẩu!

05-06-2023

Trong những ngày qua, cụ thể là từ ngày 23/5 lưu lượng thông quan qua khu vực quốc tế Hữu Nghị đã tăng đột biến, nguyên nhân do lượng xe chở sầu riêng đổ về đây nhiều.